Kehitämme toimintojamme jatkuvasti kestävämmälle tasolle niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisen ja kulttuurisenkin kestävyyden kannalta. Tavoitteenamme on vähentää toimintamme negatiivisia ympäristövaikutuksia ja samalla lisätä positiivisia kestävän kehityksen tekoja omassa toimintaympäristössämme.

Kiinnitämme huomiota vastuullisuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja energiankulutukseen ja kannustamme yhteistyökumppaneitamme toimimaan samoin.

 • Kaikkea lavastus- ja somistusmateriaalia, tarpeistoa, puvustoa ja muuta materiaalia käytetään uudestaan, tuunataan, korjataan ja kierrätetään.
 • Pyrimme ensisijaisesti lainaamiseen tai vuokraamiseen ja uusissa hankinnoissa valitaan ekologiset ja reilulla tavalla tuotetut vaihtoehdot aina mahdollisuuksien mukaan.
 • Suosimme lähellä tuotettuja vaihtoehtoja niin materiaaleissa kuin elintarvikkeissakin, ja tarjoiluissamme painottuu kotimainen, luomutuotettu ja kasvispainotteinen ruoka.
 • Huomioimme liikenteen vaikutukset ympäristölle ja teemme valintoja, jotka vähentävät liikkumisen aiheuttamaa ympäristökuormaa toiminnassamme.
 • Jätteensyntyä ehkäistään eri tavoin ja jätteen asianmukaiseen lajitteluun kiinnitetään huomiota.

Tuomme toiminnan sisällöissä esiin näkökulmia suhteessa energiankäyttöön ja muihin kestäviin valintoihin.

 • Työpajoissa käytetään ekologisin periaattein valittuja materiaaleja ja materiaalihävikki minimoidaan.
 • Valitsemme esityksiä, joiden teemat ja aiheet käsittelevät kestävää tulevaisuutta vaihtuvista näkökulmista aina ympäristöaiheista erilaisuuden hyväksymiseen ja kulttuuriperinnöstä ystävyyteen.
 • Vahvistamme toiminnassamme positiivista luontosuhdetta.
 • Vaalimme eri tavoin paikallista kulttuuriperintöä.

Pidämme huolta sekä henkilöstön että osallistujien fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja turvallisuudesta.

 • Tapahtumista tehdään kattavat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.
 • Raportoimme kaikki tapaturma- ja läheltä piti -tilanteet ja korjaamme toimintaa niiden mukaisesti.
 • Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista.
 • Tarjoamme osallistujille turvallisen tilan, jossa ei sallita syrjintää tai häirintää.

Tarjoamme toiminnassamme yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia mahdollisimman saavutettavasti. Puramme osallistumisen esteitä erilaisin keinoin, kuten

 • tarjoamalla maksutonta kulttuuritoimintaa eri puolilla toiminta-aluetta
 • jakamalla perhetyön kautta vapaalippuja maksullisiin sisältöihin
 • kysymällä aktiivisesti palautetta ja toiveita sekä
 • kiinnittämällä huomiota osallisuuden eri tasoihin jo toiminnan suunnitteluvaiheessa.

Vastuullisuustyössä meitä ohjaavat mm.