Vekara-Varkaus
Festivaaliviikko
Syys-
Vekara
Talvi-
Vekara

Yleisötilaisuuksien rajoitukset jatkuvat 22.3.2021

15.02.2021

Talvi-Vekaran ohjelmisto noudattaa voimassa olevia yleisörajoituksia ja rajaa yleisömäärän alle 20 henkeen. Yleisö saattaa joutua odottamaan pääsyä työpajoihin ja ohjelmiin.
Huolehditaan yhdessä kaikista varotoimista, jotta kesän festivaaliviikolla voisimme jo nauttia ohjelmista vapaammin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin
osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta, linkki ohjeeseen.
Määräys on voimassa 22.3.2021 saakka.

Linkki Itä-Suomen AVI:npäätökseen.